Privacy Policy

Met betrekking tot alle foto’s die u maakt met onze Magische Fotospiegel, stemt u ermee in dat de Magische Fotospiegel en zijn opdrachtgever van dit betreffende evenement kopieën van de foto’s mag maken, het materiaal mag bewerken, aanpassen of wijzigen, kopieën van de foto’s mag verspreiden en verkopen, en de foto’s over de hele wereld in het openbaar mag verspreiden en weergeven voor alle doeleinden, inclusief gebruik in advertenties, in alle media zonder bronvermelding of verdere compensatie.